Návod na montáž

1, Upravte délku vodícího profilu (nosný profil č.01) podle šířky zárubně dveří. Vyznačte ostrým předmětem otvory pro jeho připevnění a vyvrtejte otvory o průměru 3mm.

2, Navlékněte jezdce do vodícího profilu (nosný profil č.01).

3, Dveře umístěte do dveřního prostoru a připevněte vodící profil (nosný profil č.01) do předem vyvrtaných otvorů.

4, Boční profil (nosný profil č.01) upravte na výšku zárubně a upevněte stejným způsobem jako vodící profil. Druhý boční profil (nosný profil č.01) připevněte na protilehlou stranu zárubně.

5, Vtlačte křehký profil postupně do bočního profilu (nosný profil č.01)

6, Na závěr montáže zkontrolujte funkčnost shrnovacích plastových dveří opakovaným otevíráním a zavíráním. 

Rozměry

Nosný profil: 30x30mm
Boční profil: 30x30mm
Široký profil: 15x130mm
Zámkový profil: 15x70mm
Úzky profil: 15x70mm
Spojovací profil: 26x8mm