Návod na montáž

1, Upravte délku vodícího profilu (nosný profil č.01) podle šířky zárubně dveří. Vyznačte ostrým předmětem otvory pro jeho připevnění a vyvrtejte otvory o průměru 3mm.

2, Navlékněte jezdce do vodícího profilu (nosný profil č.01).

3, Dveře umístěte do dveřního prostoru a připevněte vodící profil (nosný profil č.01) do předem vyvrtaných otvorů.

4, Boční profil (nosný profil č.01) upravte na výšku zárubně a upevněte stejným způsobem jako vodící profil. Druhý boční profil (nosný profil č.01) připevněte na protilehlou stranu zárubně.

5, Vtlačte křehký profil postupně do bočního profilu (nosný profil č.01)

6, Na závěr montáže zkontrolujte funkčnost shrnovacích plastových dveří opakovaným otevíráním a zavíráním.